ترشی سس فلفل قرمز بم فل
برند : بم فل
قیمت : 5000
ترکیبات : فلفل قرمز تند ، سرکه ، نمک ، زانتان ، آب ، ترکیبی از ادویه جات سنتی و قوام دهنده
  • ترشی سس فلفل قرمز  بم فل