ترشی سس انبه بم فل
برند : بم فل
قیمت : 5000
ترکیبات : انبه چرخ شده ، پودر زنجبیل ، سرکه ، آب ، ادویه جات سنتی و قوام دهنده
  • ترشی سس انبه  بم فل