ترشی سس فلفل سبز بم فل
برند : بم فل
قیمت : 5000
چاشنی آبادانی فلفل سبز بُم فِل

وزن خالص : ۲۰۰ گرم

چاشنی تند و تیز آبادانی و اندکی ترش مزه

مناسب برای انواع ساندویچ ، خوراک جوجه سبز ، انواع سوپ و آشکباب ترش ، قرمه سبزی و قلیه ماهی

%۱۰۰ طبیعی
  • ترشی سس فلفل سبز بم فل