ارد سفید افخم
برند : افخم
قیمت : 4600
آرد سفید

آرد سفید تهیه شده از آردگندم می باشد و تفاوت آن با آرد خبازی در این است که بیشتر از مغز گندم تهیه شده و سبوس و پوسته کمتری از گندم درآن می باشد و با توجه به گلوتن بیشتر برای پخت کیک و شیرینی مناسب است.

آرد سفید افخم با تاریخچه ای بالغ بر ۳۰ سال کیفیت خود را در بازار به اثبات رسانده چرا که در واحد کنترل کیفیت تمام المانهای مهم آرد مورد بررسی قرار گرفته و در صورت کاستی به آن اضافه می گردد با توجه به گندمهای مختلف این محصول همیشه کیفیت ممتاز و یکنواختی را دارد.
  • ارد سفید افخم