صابون گل ختمی ان جی
برند : ان جی
قیمت : 11000
در این صابون علاوه بر مواد پایه صابونی از عصاره طبیعی ختمی استفاده شده است.

ختمی دارای موسیلاژ پلی ساکاریدی- فلاونوئیدها و آنتوسیانین ها می باشد.

  • صابون گل ختمی ان جی