لوبیا قرمز 900 گرمی آبگینه
برند : آبگینه
قیمت : 22500
وبیا قرمزارگانیک 900 گرمی آبگینه لوبیا در خانواده بقولات قرار می گیرد که گیاه آن به صورت بالارونده است. دارای برگ هایی پهن، نوک تیز و بزرگ دارد. گل های این گیاه به رنگ سفید مایل به زرد یا بنفش است و میوه آن به صورت غلاف بوده که دانه های لوبیا .
  • لوبیا قرمز 900 گرمی آبگینه