مربا بهار نارنج عسلی گل باغ سی
برند : گل باغ سی
قیمت : 20000
مرباهای عسلی ارگانیک گل باغ سی از میکس نمودن عسل با میوه های پخته شده تهیه شده است. عدم استفاده از شکر در این مرباها سبب شده تا این محصول برای بسیاری از بیماران نیز قابل مصرف باشد.
  • مربا بهار نارنج عسلی گل باغ سی