کنجد 250گرمی اورگانیک نیکاتیس
برند : نیکاتیس
قیمت : 15500
دانه کنجد سیاه ارگانیک گواهی شده نیکاتیس محصول دشت مغان و به دور از هرگونه سمپاشی و کود شیمیایی
  • کنجد 250گرمی اورگانیک نیکاتیس